Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze website en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten

Chateau de l’épine is een imposant kasteel in Picardië. Het is ideaal voor een ontspannend verblijf met vrienden of familie in een betoverend pand. Je verblijft er in de typische Franse sfeer waar je kan genieten van het samenzijn in een uniek kader en decor!

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden en om je te informeren over Chateau de l’épine. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je een offerte aanvraagt. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren. Wanneer je bij Chateau de l’épine reserveert, verwerken we de volgende gegevens:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer of mobiel nummer;
IP-adres;
Aantal volwassenen en aantal kinderen;
Alle gegevens die opgegeven worden in het open opmerkingenveld.

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Chateau de l’épine verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jouw toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Chateau de l’épine kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

Je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;

Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van Chateau de l’épine in je eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);

Chateau de l’épine een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;

Chateau de l’épine gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Chateau de l’épine online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die Chateau de l’épine gebruikt om haar service aan te kunnen bieden. Met deze derden zal Chateau de l’épine uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Indien jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, word je daaraan voorafgaand door ons van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Chateau de l’épine blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens. Een derde partij mag de gegevens niet zelf gebruiken of doorsturen naar anderen, zonder goedkeuring van Chateau de l’épine.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om bijvoorbeeld betaling van onze diensten te faciliteren.

Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten of diensten vast te stellen en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je reservatie te bevestigen, je herinneringen te sturen en eventuele problemen op te lossen.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie/medisch personeel).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens delen met derden. We delen jouw gegevens:

Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen, het bieden van cliëntondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;

In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;

Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;

Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Indien Chateau de l’épine gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Chateau de l’épine zal uitvoeren, zal Chateau de l’épine deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met de privacy afdeling van NV WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW
Dit kan via: Telefoon op +32 (0)56 69 41 11 en vraag naar de privacy-verantwoordelijke
E-mail naar privacy@willynaessens.be

of via brief naar  Willy NAESSENS INDUSTRIEBOUW, afdeling Privacy, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-09-2018.